PASLAUGOS

Teikdami savo paslaugas klientams nuolat teikiame ataskaitas apie atliktus darbus, numatomų darbų planą. Abipusis bendradarbiavimas yra neatsiejama visų projektų dalis.